ഇനി മണിമലയുടെ കഥ എസ്തപ്പാൻ പറയും!

എസ്തപ്പാൻ എ.കെ.എ ടിജു. പി. ജോൺ കോട്ടയത്തെ മണിമല സ്വദേശിയാണ്. അയാൾ ജനിച്ചതും, ജീവിക്കുന്നതും, ഇനി മരിക്കുന്നതുമെല്ലാം മണിമലയിൽ തന്നെയാകും. ആർക്കറിയാം!അയാൾക്കു പറയാനുള്ളതു മണിമലയെ കുറിച്ചാണ്. അവിടത്തെ മനുഷ്യൻമാരെ കുറിച്ചാണ്, മണിമലയാറിനെയും, പുണ്യാളനെയും, വെള്ളത്തിച്ചാത്തന്മാരെയും …

സൂസന്നയുടെ ഗ്രന്ഥപ്പുര

”നമ്മുടെ സ്നേഹങ്ങൾ എത്രയാഴത്തിൽ മണ്ണടിഞ്ഞാലും എത്ര ഋതുക്കൾ അതിനു മീതേ കടന്നുപോയാലും നാം പുരാവസ്തുഗവേഷകരെപ്പോലെ അതിലേക്ക് കുഴിച്ചു ചെന്നുകൊണ്ടിരിക്കും.” – സൂസന്നയുടെ ഗ്രന്ഥപ്പുര/അജയ് പി. മങ്ങാട്ട് ഒരു നോവൽ പത്തുമുന്നൂറു പേജിൽ പരന്നുകിടക്കുന്ന അതിന്റെ …

അന്ന് സീതയെ കൊണ്ട് പറയിക്കാതിരുന്നതു, വസുധ പറയും!

ഇഷ്ക് ഒരു പ്രണയ കഥയാണ്. സച്ചി എന്ന സച്ചിദാനന്ദന്‍റെയും വസുധയുടെയും കഥ. ആ സഞ്ചാരത്തില്‍ ചെന്നെത്തുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ കഥ. സച്ചിദാനന്ദനും വസുധയ്ക്കും നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് ഓരോ ട്രാന്‍സ്ജെൻഡേഴ്സും പെണ്ണും-ആണുമെല്ലാം കാലാകാലങ്ങളായി ഇരിക്കാന്‍ ഇടമുള്ളിടത്തെല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടി …