കടല്‍

ആദ്യ കാഴ്ചയിലെ നിരൂപണങ്ങൾക്ക് വിപരീതമായി, പുനരനുഭവങ്ങളില്‍ മനോവിജ്ഞാനമായ ആസ്വാദനത്തിന് വഴി തെളിക്കുന്ന ഹ്രസ്വ നിശബ്ദ ചിത്രം. മഹസ്‌ സംവിധാനം ചെയ്ത് അരവിന്ദ് സിദ്ധാർഥ്, ബാലാജി എന്നിവർ ഛായാഗ്രഹണം നിര്‍വഹിച്ച ‘കടൽ’, സചേതനമായ തീവ്രവികാരങ്ങൾ ചർച്ച …