അന്ന്…

ഈ ഇരുട്ട് ഓർമ്മയാകുന്ന കാലം വരും
നമുക്കന്ന് മണ്ണ് കുഴച്ച് കല്ലടുക്കി,
നീണ്ടതും കുറിയതും ഇടുങ്ങിയതും പരന്നതുമായ
വിളർത്തതും തണുത്തതും തെളിഞ്ഞതും മങ്ങിയതുമായ
മേൽക്കൂരയുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ
നമുക്കേറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടങ്ങളുടെ പണി തുടങ്ങണം..

ഒരു ഫാന്‍ബോയ് എഴുതുന്നു; Goodbye MSD

തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പതിനായിരം മൊബൈൽ ഫ്ലാഷുകൾക്കിടയിൽ “ധോണി… ധോണി…” എന്നാ ആരവങ്ങൾക്കു നടുവിൽ, ബാറ്റുമേന്തി, കയ്യിലെ ഗ്ലൗസും മുറുക്കി ഏഴാം നമ്പർ ജേഴ്‌സിയിൽ ആ മനുഷ്യൻ ഇനിയില്ല.

ആവേ മരിയ

വിയർപ്പ് മാത്രം മണക്കുന്ന ആ മുറിയുടെ തേക്കാത്ത ചുവരുകളിൽ, റോസ ഓരോ തവണയും വാങ്ങുന്ന മെഴുകുതിരിക്കൂടിന്റെ പുറത്തുള്ള കന്യാ മറിയത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ വെട്ടിയെടുത്തു ഒട്ടിച്ചു വച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഓരോ തവണ ഇളകി പോകുന്നതിനെയൊക്കെയും മൊട്ടുസൂചി കൊണ്ടു കുതിത്തറച്ചു ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

EIA അഥവാ പാരിസ്ഥിതികാഘാതപഠനം 2020ന്റെ ആഘാതങ്ങൾ

പരിസ്ഥിതിപ്രശ്നങ്ങളും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലെല്ലാം എക്കണോമിക്സ് ജയിക്കുന്നത് ജീവനുകളെക്കാളേറെ സമ്പത്തിനു വില കല്പിക്കുന്ന മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥയുടെ, മുതലാളികൾക് വേണ്ടി മുതലാളികൾ സ്ഥാപിച്ച ഗവണ്മെന്റിന്റെ, അതിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്താത്ത നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കുറ്റം ആണെന്ന് നമ്മളൊക്കെ ഇനി എന്നാണു മനസ്സിലാക്കുന്നത്.

അവരുടെ മക്കൾ നാട് ഭരിക്കും

അവർ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പണിയെടുത്തു, ഒരു കരുതലോ ഭൂമിയോ പേരിലില്ലാതെ, ജീവിച്ചിരുന്നതായി പോലും അടയാളപ്പെടുത്താതെ പ്രകൃതി ദുരന്തമോ, രോഗങ്ങളോ കൊണ്ടുപോയി.